استخدام کارمند اداری

استخدام کارمند اداری

استخدام کارمند اداری

سمت شغلیشرحسابقه کارینوع همکاری
منشی–          خانم

–          حداکثر سن ۳۰ سال

–          حداقل فوق دیپلم

–          مسلط به نرم افزار Office

–          سطح زبان Elementary

–          مسلط به تایپ فارسی و انگلیسی

درصورت نداشتن سابقه کاری شخص به مدت سه ماه با حقوق به صورت کارآموزی تحت آموزش قرار می گیرد.Part time
کارمند

بخش ثبت نام

–          خانم

–          حداکثر سن ۳۰ سال

–          حداقل لیسانس

–          روابط عمومی عالی

–          سطح زبان Upper Intermediate

–          مسلط به نرم افزار Office

–          آشنایی با نرم افزارهای مالی هلو ، رافع …..

کارمند

بخش آموزش

–          خانم

–          حداکثر سن ۳۵سال

–          حداقل لیسانس

–          سطح زبان Advanced

–          مسلط به نرم افزارOffice

–          آشنایی به اینترنت و Application های تحت وب

حداقل دو سال سابقه کار مرتبطFull Time
حسابدار–          خانم یا آقا

–          حداکثر سن ۴۰ سال

–          حداقل لیسانس یا دانشجوی کارشناسی

–          تسلط کامل به اکسل

–          مسلط به نرم افزار حسابداری و حقوق دستمزد هلو

–          آشنایی کامل با سرفصل های حسابداری /  ثبت اسناد در نرم افزار/  بایگانی اسناد مالی / نحوه محاسبه و پرداخت حقوق دستمزد / ارائه لیست بیمه و حقوق و گزارشات فصلی دارایی/

حداقل سه سالPart time
خدماتی–          خانم

–          حداکثر سن ۴۵ سال

–          حداقل دیپلم

حداقل یک سالFull Time

مراحل استخدام

–     تکمیل و ارسال فرم اینترنتی

–     مصاحبه اولیه

–     ارائه مدارک

–     انعقاد قراداد همکاری

با تمامی افراد طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی قراداد منعقد می گردد و شخص از تمامی حقوق و مزایای متعلقه بهرمند خواهد شد.

فرم استخدام کارمند اداری

تعیین سطح آنلاین
ورود به پرتال آموزش
مشاوره و تعیین سطح رایگان