تماس با دفتر مرکزی

تماس با مدیر عامل

تماس با دفتر مرکزی

تماس با دفتر مرکزی

در این بخش می توانید بطور مستقیم نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با مدیر عامل آموزشگاه در میان گذاشته و پاسخ مناسب را از جانب ایشان در پست الکترونیکی خود دریافت نمائید.

شماره تماس: ۴۵۱۷۴

شماره فکس: ۴۴۶۱۷۶۰۱

آدرس ایمیل: info@Pardisan-edu.com

تعیین سطح آنلاین
ورود به پرتال آموزش
مشاوره و تعیین سطح رایگان